مفهوم بازاریابی

مفهوم بازاریابی:
انسان گرا، به نفع خود توسط نوآوری، برای رسیدن به دور فاصله با اعتباری خوب

استراتژی بازاریابی:
1.Innovation استراتژی
★ مفهوم نوآوری
★ سازمانی نوآوری
★ فن آوری نوآوری
★ محصولات نوآوری
نوآوری ★ بازار

استراتژی 2.Talent

★ استعداد از انسان است.
★ یادگیری عمر طولانی است.
★ راهبرد فرهنگ.
3.Corporate تصور کنید استراتژی

ACV


WhatsApp Online Chat !