Marketing Concept

Marketinški koncept:
Ljudski orijentirana, osvojiti inovacije, u svrhu postizanja daljini po dobru kreditnu

Marketing strategija:
1.Innovation Strategija
★ Koncept inovacije
★ Organizacijska inovacija
★ tehnološke inovacije
★ proizvoda Inovacija
★ tržišta inovacije

2.Talent Strategija

★ Talent je ljudski.
★ Dugi učenje život.
★ strategija Kultura.
3.Corporate Zamislite strategije

ACV


WhatsApp Online Chat !