మార్కెటింగ్ కాన్సెప్ట్

మార్కెటింగ్ కాన్సెప్ట్:
మానవ-స్వభావం, ఇన్నోవేషన్ తేడాతో ఫార్ దూరం గుడ్ క్రెడిట్ ప్రయాణించవలసిన

మార్కెటింగ్ వ్యూహం:
1.Innovation వ్యూహం
★ కాన్సెప్ట్ ఇన్నోవేషన్
★ ఆర్గనైజేషనల్ ఇన్నోవేషన్
★ టెక్నలాజికల్ ఇన్నోవేషన్
★ ఉత్పత్తి ఇన్నోవేషన్
★ మార్కెట్ ఇన్నోవేషన్

2.Talent వ్యూహం

★ టాలెంట్ మానవ నుండి.
★ లాంగ్ జీవితం లెర్నింగ్.
★ సంస్కృతి వ్యూహం.
3.Corporate ఇమాజిన్ వ్యూహం

ACV


WhatsApp Online Chat !